Συνδετήρας Ηλιακού Υποκαταστήματος

 • Ηλιακό σύστημα PPO μονωμένο PV MC4 για σύνδεση ηλιακών πάνελ σε σειρά

  Ηλιακό σύστημα PPO μονωμένο PV MC4 για σύνδεση ηλιακών πάνελ σε σειρά

  Ο σύνδεσμος ηλιακού διαχωριστή είναι συμβατός με βύσμα πολλαπλής επαφής 4, κατάλληλο για ηλιακό καλώδιο 2,5 mm2,4 mm2 και 6 mm2 σε έργο ηλιακής σύνδεσης. Σύνδεση ηλιακών συλλεκτών σε σειρά ή παράλληλα. Γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση των ηλιακών καλωδίων με το φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακοί συλλέκτες, μετατροπείς).
 • MC4 Υποδοχή υποκαταστήματος ηλιακός Υ κλάδος

  MC4 Υποδοχή υποκαταστήματος ηλιακός Υ κλάδος

  Ωθήστε τα δύο ζεύγη συνδέσμων μεταξύ τους έτσι ώστε οι δύο γλωττίδες ασφάλισης στο θηλυκό συνδετήρα MC4 (στοιχείο 7) να ευθυγραμμιστούν με τις δύο αντίστοιχες υποδοχές ασφάλισης στον αρσενικό σύνδεσμο MC4 (στοιχείο 8). Όταν οι δύο σύνδεσμοι είναι συνδεδεμένοι, οι γλωττίδες ασφάλισης γλιστρούν στις υποδοχές ασφάλισης και ασφαλίζουν.
 • Υποδοχή TUV Branch Υποδοχή UL Branch PPO

  Υποδοχή TUV Branch Υποδοχή UL Branch PPO

  Το βύσμα ηλιακού υποκαταστήματος SUNYO mc4 είναι συμβατό με βύσμα πολλαπλής επαφής 4, κατάλληλο για ηλιακό καλώδιο 2,5 mm2,4 mm2 και 6 mm2 σε έργο ηλιακής σύνδεσης. Σύνδεση ηλιακών συλλεκτών σε σειρά ή παράλληλα.
 • Χύτευση εργοστασίου OEMODM H4 τιμή εργοστασίου

  Χύτευση εργοστασίου OEMODM H4 τιμή εργοστασίου

  Ο σύνδεσμος ηλιακού διαχωριστή είναι συμβατός με βύσμα πολλαπλής επαφής 4, κατάλληλο για ηλιακό καλώδιο 2,5 mm2,4 mm2 και 6 mm2 σε έργο ηλιακής σύνδεσης. Σύνδεση ηλιακών συλλεκτών σε σειρά ή παράλληλα. Γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση των ηλιακών καλωδίων με το φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακοί συλλέκτες, μετατροπείς).
 • Σύνδεσμος ηλιακού κλάδου T-Branch

  Σύνδεσμος ηλιακού κλάδου T-Branch

  Το βύσμα ηλιακού υποκαταστήματος SUNYO mc4 είναι συμβατό με βύσμα πολλαπλής επαφής 4, κατάλληλο για ηλιακό καλώδιο 2,5 mm2,4 mm2 και 6 mm2 σε έργο ηλιακής σύνδεσης. Σύνδεση ηλιακών συλλεκτών σε σειρά ή παράλληλα.