Καλώδιο διακλάδωσης 6 έως 1

  • Καλώδιο διακλάδωσης 6 έως 1 με φωτοβολταϊκό βύσμα

    Καλώδιο διακλάδωσης 6 έως 1 με φωτοβολταϊκό βύσμα

    Οι σύνδεσμοι FUSE είναι ένας συνήθως απαρχαιωμένος τύπος συνδέσμου μονής επαφής που χρησιμοποιείται συνήθως για τη σύνδεση ηλιακών συλλεκτών. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συμβατικό κιβώτιο διασταύρωσης ηλιακής μονάδας, διασύνδεση ηλιακού συνδυασμού ή να προστεθεί σε ηλιακές μονάδες με υπάρχοντες συνδετήρες FUSE / Type 3 για μεγάλες αποστάσεις.