Συνδετήρας 2 έως 1 T Branch

  • MC4 Υποδοχή υποκαταστήματος ηλιακός Υ κλάδος

    MC4 Υποδοχή υποκαταστήματος ηλιακός Υ κλάδος

    Ωθήστε τα δύο ζεύγη συνδέσμων μεταξύ τους έτσι ώστε οι δύο γλωττίδες ασφάλισης στο θηλυκό συνδετήρα MC4 (στοιχείο 7) να ευθυγραμμιστούν με τις δύο αντίστοιχες υποδοχές ασφάλισης στον αρσενικό σύνδεσμο MC4 (στοιχείο 8). Όταν οι δύο σύνδεσμοι είναι συνδεδεμένοι, οι γλωττίδες ασφάλισης γλιστρούν στις υποδοχές ασφάλισης και ασφαλίζουν.
  • Υποδοχή TUV Branch Υποδοχή UL Branch PPO

    Υποδοχή TUV Branch Υποδοχή UL Branch PPO

    Το βύσμα ηλιακού υποκαταστήματος SUNYO mc4 είναι συμβατό με βύσμα πολλαπλής επαφής 4, κατάλληλο για ηλιακό καλώδιο 2,5 mm2,4 mm2 και 6 mm2 σε έργο ηλιακής σύνδεσης. Σύνδεση ηλιακών συλλεκτών σε σειρά ή παράλληλα.