2 έως 1 υποδοχή Mini Branch

  • Σύνδεσμος ηλιακού κλάδου T-Branch

    Σύνδεσμος ηλιακού κλάδου T-Branch

    Το βύσμα ηλιακού υποκαταστήματος SUNYO mc4 είναι συμβατό με βύσμα πολλαπλής επαφής 4, κατάλληλο για ηλιακό καλώδιο 2,5 mm2,4 mm2 και 6 mm2 σε έργο ηλιακής σύνδεσης. Σύνδεση ηλιακών συλλεκτών σε σειρά ή παράλληλα.